Reduktionsventiler

Manometer bestilles særskilt:
481111.062: 0-6 bar
481111.082: 1-16 bar

Reduktionsventil nr. 683-xxx 3/8” – 1 ¼”.
Primærside 50 bar, 1 ¼” dog kun 30 bar.
Sekundærside 1,5 – 8 bar, max reduktion 1:10.
Egnet for væsker og gasser som ovenfor.

Reduktionsventiler af rødgods 681, VVS nr. 433971.xxx.
Enkeltsæde med totalaflastning og indbygget snavssamler og fjeder af
rustbeskyttet fjederstål. Membran af gummi med indlæg, manchet og O-ring
af varmebestandig gummi. Egnet for vand indtil 95˚C, trykluft, neutrale gasser
samt neutrale og ikke klæbende væsker. Snavssamler af rustfri stål.


Maskevidde: ½” – 1 ¼” 0,6 mm. – 1 ½” – 2” 0,75 mm.
Arbejdsområde: Primær 25 bar/sekundær 1-7 bar.
Ventilhus med manometerstuds på afgangsside ¼”


Kan også leveres i rustfri udførelse.

Monteringsvejledning:


Ventilen indbygges med gennemstrømningen i pilens retning.
Fjederen skal være aflastet dvs. indstillingsskruen løsnes.
Nu drejes skruen med uret indtil det ønskede tryk er nået (aflæses på manometer).
Der må tages hensyn til, at trykket falder når der tappes på grund af modstanden i rørene.
Ventilerne kan leveres med loddeforskruning.