Miljøpolitik

Gyldighed:

Miljøpolitikken gælder for hele virksomheden og skal efterleves af alle medarbejdere i det daglige arbejde.


Generelt

K. Neerskov vil arbejde for, at virksomhedens drift, leverancer og ydelser sker med størst mulig hensyntagen til det eksterne miljø.


Lovgivning 

Den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark samt øvrige bindende forpligtelser, virksomheden er underlagt eller har tilsluttet sig, skal følges, herunder love, regler og bekendtgørelser om det eksterne miljø.

 

Virksomheden prioriterer ligeledes arbejdsmiljø og den enkelte medarbejders sundhed.

Miljøpolitik for K. Neerskov A/S

Vedtaget 7. november 2023

I en æra med hurtig teknologisk udvikling og voksende miljømæssige udfordringer fremstår bæredygtighed ikke blot som en modebølge, men derimod som en afgørende sti mod en levedygtig fremtid.

 

I K. Neerskov A/S er vi fast overbeviste om, at bæredygtighed kræver opnåelse af en velafbalanceret tilgang mellem økonomi, miljø og sociale hensyn. Vores fokus ligger på at søge veje til økonomisk vækst uden at lægge pres på vores naturressourcer, mindske energiforbruget og reducere affaldsproduktionen. Sammen stræber vi efter at skabe en verden, der er mere effektiv med energien, bevidst om ressourcerne og inkluderende på det sociale plan.

 

Nedenfor præsenteres vores miljømæssige strategi med vores vision, mål og initiativer i vores bestræbelser på at skabe en bæredygtig udvikling.

Virksomhedens produkter 

Som agenturvirksomhed er valg af produkter og samarbejdet med leverandører afgørende i forhold til forbrugerne og samfundets krav og forventninger til miljøvenlige produkter.

 

Vi kræver, at vores leverandører er opmærksomme på de konsekvenser, deres produkter har på miljøet. Leverandørerne skal effektivt søge at optimere deres produktion med særlig hensyntagen til materialevalg og arbejdsgange.

 

Vi informerer og uddanner vores medarbejdere til at fokusere på miljøet.

 

Bortskaffelse af produktet

Produkterne skal generelt håndteres via offentlige genbrugsordninger, og

K. Neerskov er medlem af Elretur ordningen med henblik på håndtering heraf.

 

Elretur er også behjælpelig med håndtering af det kommende ”Producentansvar for emballage”, der træder i kraft pr. 01.07.2025 (”Emballageretur”)

 

Virksomhedens drift

Der tages størst muligt hensyn til miljø i virksomhedens drift, herunder energiforbrug i bygninger, drift af biler samt håndtering af produkter/leverancer, primært emballage.