FN's 17 verdensmål

K. Neerskov A/S vil dedikere sine bestræbelser og ressourcer til at støtte og fremme disse konkrete verdensmål for at bidrage til en mere bæredygtig og retfærdig fremtid.


K. Neerskov A/S har valgt at rette opmærksomheden mod følgende verdensmål:


Verdensmål 5

Omhandler ligestilling mellem kønnene og ønsket om at opnå fuldstændig ligestilling samt styrke kvinders og piger rettigheder både globalt og lokalt.Få yderligere information om FN's verdensmål 5  - klik på ikonet

Verdensmål 6

Drejer sig om rent vand og sanitet. Det fokuserer på at sikre adgang til rent vand og ordentlige sanitetsforhold for alle.Få yderligere information om FN's verdensmål 6 - klik på ikonet

Verdensmål 13

Omhandler klimaindsats og handler om at bekæmpe klimaforandringer og dets konsekvenser ved at træffe foranstaltninger til at reducere udledningen af drivhusgasser og styrke modstandsdygtigheden over for klimarelaterede katastrofer.


Få yderligere information om FN's verdensmål 13 - klik på ikonet